f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4026 ตอน ทางเข้าสนามภูเก็ต ระหว่าง กม.3+265 - กม.3+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 03/04/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
2 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ตอน 4 ระหว่าง กม.2+650 - กม.4+500 LT. และ กม.3+750 - กม.4+525 RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 03/04/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
3 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 3 ที่ กม.32+208 บริเวณสี่แยกถลาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 03/04/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
4 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4025 ตอน ท่าเรือ - เชิงทะเล ที่ กม.3+800 (หน้า รร.บ้านม่าหนิก) และที่ กม.6+260 (หน้า รร.บ้านเชิงทะเล) ปริมาณงาน 2 แห่ง 03/04/2563 03/04/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
5 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4032 ตอน บางไทร - ตำตัว ระหว่าง กม.2+000 - กม.4+415 02/04/2563 02/04/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
6 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ตอน 5 ระหว่าง กม.6+350 - กม.6+950 และ กม.8+350 - กม.9+500 02/04/2563 02/04/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ตอน 3 ระหว่าง กม.1+300 - กม.2+500 02/04/2563 02/04/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
8 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4027 ตอน ท่าเรือ - เมืองใหม่ ระหว่าง กม.2+525 - กม.3+636 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 30/03/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
9 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ระหว่าง กม.10+250 - กม.11+650 ปริมาณงาน 28,700 ตร.ม. 30/03/2563 30/03/2563 eb-ภก 15/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
10 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4021 ตอน เมืองภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง ระหว่าง กม.2+200 - กม.5+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 30/03/2563 eb-ภก 14/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
11 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4023 ตอน เมืองภูเก็ต - แหลมพันวา ระหว่าง กม.6+060 - กม.8+770 ปริมาณงาน 28,650 ตร.ม. 27/03/2563 27/03/2563 eb-ภก 13/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
12 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4025 ตอน ท่าเรือ - เชิงทะเล ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+000 LT ปริมาณงาน 22,240 ตร.ม. 02/04/2563 02/04/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
13 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 1 กม.21+250 - กม.23+850 RT. ปริมาณงาน 32,000 ตร.ม. 25/03/2563 25/03/2563 eb-ภก 10/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
14 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.37+600 - กม.38+700 RT และ กม.39+700 - กม.40+938 ปริมาณงาน 2.338 กม. 25/03/2563 25/03/2563 eb-ภก 12/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
15 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 1 กม.26+296 - กม.29+750 LT. ปริมาณงาน 3.454 กม. 31/03/2563 31/03/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 15 จาก 40 รายการ