f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2563 324/-/63/152 แขวงทางหลวงภูเก็ต
2 จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,960.00 13/07/2563 324/-/63/151 แขวงทางหลวงภูเก็ต
3 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2563 324/45/63/150 แขวงทางหลวงภูเก็ต
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2563 324/40/63/149 แขวงทางหลวงภูเก็ต
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยางใน,ยางนอก,ยางรองคอ รถกมายเลขฯ 46-7037-16-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2563 324/30/63/111 แขวงทางหลวงภูเก็ต
6 ประกาศผลการขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 18 รายการ และวัสดุหมดความจำเป็นใช้งานจำนวน 23 รายการ ที่ควรจำหน่าย 30/06/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
7 จ้างซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 32463148 แขวงทางหลวงภูเก็ต
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 324/40/63/147 แขวงทางหลวงภูเก็ต
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกขนาด 265/70/R 16 รถหมายเลขฯ 21-6618-15-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 324/30/63/110 แขวงทางหลวงภูเก็ต
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2563 324/35/63/146 แขวงทางหลวงภูเก็ต
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2563 324/60/63/145 แขวงทางหลวงภูเก็ต
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2563 324/60/63/144 แขวงทางหลวงภูเก็ต
13 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2563 324/45/63/143 แขวงทางหลวงภูเก็ต
14 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2563 324/-/63/142 แขวงทางหลวงภูเก็ต
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2563 324/60/63/141 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 15 จาก 496 รายการ