f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน ตีนเขา - หาดราไวย์ ที่ กม.14+130 (หน้า รร.วัดฉลอง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 03/04/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
2 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4031 ตอน มุดดอกขาว - สนามบิน ที่ กม.5+200 LT. , กม.6+200 RT. , กม.7+850 LT. และ กม.8+400 RT. ปริมาณงาน 4 แห่ง 03/04/2563 03/04/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
3 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 02/04/2563 324/50/63/103 แขวงทางหลวงภูเก็ต
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 02/04/2563 324/60/63/102 แขวงทางหลวงภูเก็ต
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2563 01/04/2563 324/60/63/101 แขวงทางหลวงภูเก็ต
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2563 01/04/2563 324/60/63/100 แขวงทางหลวงภูเก็ต
7 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4029 ตอน กะทู้ - ป่าตอง ตอน 5 ที่ กม.1+700 (หน้า รร.วัดสุวรรณคีรีวงก์) 30/03/2563 30/03/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
8 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ที่ กม.5+240 (หน้า รร.เชิงทะเลวิทยาคม) 30/03/2563 30/03/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
9 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4302 ตอน หาดทรายแก้ว - ท่านุ่น ที่ กม.2+630 (หน้า รร.บ้านท่าฉัตรไชย) 30/03/2563 30/03/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
10 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4240 ตอน ทุ่งมะพร้าว - สามแยกนิคม ที่ กม.5+400 (หน้า รร.บ้านควนแรด) 30/03/2563 30/03/2563 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2563 26/03/2563 324/40/63/98 แขวงทางหลวงภูเก็ต
12 ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2563 26/03/2563 324/65/63/97 แขวงทางหลวงภูเก็ต
13 จ้างซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2563 26/03/2563 324/-/63/96 แขวงทางหลวงภูเก็ต
14 ซื้อวัีสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2563 23/03/2563 324/60/63/95 แขวงทางหลวงภูเก็ต
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2563 20/03/2563 324/40/63/94 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 15 จาก 382 รายการ