f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4031 ตอน มุดดอกขาว - สนามบินภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.11+700 - กม.11+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/06/2563 eb-ภก 36/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
2 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาระบบจัดการทางจราจร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ที่ กม. 44+000 (ขาเข้า) และ ที่ กม.48+000 (ขาออก) 21/05/2563 eb-ภก 34/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
3 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการบริหารจัดการภาพรวม บนถนนสายหลักและสายรองเพื่อรองรับการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ที่ กม. 12+000 (ขาเข้า) , กม.34+000 (ขาเข้า) และ กม.37+000 (ขาออก) , กม.41+500 (ขาออก) 21/05/2563 eb-ภก 35/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
4 จ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับความปลอดภัยเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน (งบลงทุน) ทางหลวงในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงภูเก็ต พื้นที่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา ท้องที่ อ.ถลาง / อ.กะทู้ / อ.เมือง จ.ภูเก็ต และท้องที่ อ.ตะกั่วทุ่ง / อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 18/05/2563 eb-ภก 33/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
5 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ที่ กม.3+800 (หน้า รร.บ้านม่าหนิก) และที่ กม.6+260 (หน้า รร.บ้านเชิงทะเล) ปริมาณงาน 2 แห่ง 28/04/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
6 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย ของแขวงทางหลวงภูเก็ต ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/04/2563 eb-ภก 30/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
7 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ ของแขวงทางหลวงภูเก็ต ถนนนริศร ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/04/2563 ภก 38/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
8 งานจ้างก่อสร้างงานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ตอน 2 ระหว่าง กม.17+000 - กม.18+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/04/2563 eb-ภก 27/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
9 งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ตอน 1 ระหว่าง กม.14+800 - กม.15+860 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/04/2563 eb-ภก 26/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
10 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.33+450 - กม.34+870 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/04/2563 eb-ภก 29/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
11 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 1 ระหว่าง กม.25+450 - กม.26+090 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/04/2563 eb-ภก 25/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
12 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4026 ตอน ทางเข้าสนามภูเก็ต ระหว่าง กม.3+265 - กม.3+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2563 eb-ภก 20/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
13 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ตอน 4 ระหว่าง กม.2+650 - กม.4+500 LT. และ กม.3+750 - กม.4+525 RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2563 ภก 32/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
14 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 3 ที่ กม.32+208 บริเวณสี่แยกถลาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2563 eb-ภก 22/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
15 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4025 ตอน ท่าเรือ - เชิงทะเล ที่ กม.3+800 (หน้า รร.บ้านม่าหนิก) และที่ กม.6+260 (หน้า รร.บ้านเชิงทะเล) ปริมาณงาน 2 แห่ง 10/04/2563 eb-ภก 21/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 15 จาก 56 รายการ