f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาโครงการแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ระหว่าง กม.0+000 - กม.23+800 และ ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.25+400 - กม.48+958 ปริมาณงาน 2 แห่ง 11/09/2562 11/09/2562 eb-ภก 47/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
2 จ้างเหมาทำการก่อสร้างและติดตั้งป้ายคร่อมทาทง (Overhead Sign) ชนิดเตือนความเร็ว (Your Speed) ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ที่ กม. 13+000LT., กม.21+000 RT. และทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ที่ กม.26+000 LT., กม.31+000 RT. 26/08/2562 26/08/2562 ประกาศเชิญชวน แขวงทางหลวงภูเก็ต
3 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกล (งานเงินทุนฯ) ชำรุด ที่ควรจำหน่าย ประจำปี 2562 จำนวน 3 รายการ ภก 4/2562 ลว. 19 มิ.ย. 2562 20/06/2562 19/06/2562 ภก 4/2562 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
4 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกล (งานเงินทุนฯ) ชำรุด ที่ควรจำหน่าย ประจำปี 2562 จำนวน 7 รายการ ภก 3/2562 ลว. 19 มิ.ย. 2562 20/06/2562 19/06/2562 ภก 3/2562 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
5 จ้างเหมาก่อสร้างขยายเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวบนเขาหลัก โดยการก่อสร้างขยายเป็น 4 ช่องจราจร พร้อมทางจักรยานและทางเดินเท้า บริเวณแหล่งท่องเที่ยวบนเขาหลัก จังหวัดพังงา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนบางสัก-ท้ายเหมือง ระหว่าง กม. 801+800 – กม. 803+000 จำนวน 1 แห่ง 13/06/2562 13/06/2562 eb-ภก. 44/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
6 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการควบคุมไฟสัญญาณจราจร โดยการจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณทางลงอุโมงค์ทางลอด ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม. 41+000-กม.43+500 ,ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา ระหว่างกม.4+500-กม.8+500 21/06/2562 21/06/2562 eb-ภก 45/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาเส้นทางเข้าประตูเมืองภูเก็ต บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ระหว่าง กม.11+300-กม.11+800 และทางหลวงหมายเลข 4302 ตอนหาดทรายแก้ว-ท่านุ่น ระหว่าง กม. 0+000-กม.3+550 จำนวน 1 แห่ง 07/06/2562 07/06/2562 eb-ภก. 43/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
8 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4277 ตอนท่านุ่น-ในหยง ระหว่่าง กม.2+500-กม.5+650 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/03/2562 21/03/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
9 จ้างเหมางานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา และตีนเขา-หาดราไวย์ ระหว่าง กม.0+000-กม.22+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/03/2562 07/03/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
10 จ้างเหมาทำการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4030 ตอนถลาง-หาดราไวย์ ตอน 3 ระหว่าง กม.17+933-กม.19+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/02/2562 21/02/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
11 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน (นอกเงินทุนฯ) ที่ควรจำหน่ย จำนวน 34 รายการ 14/02/2562 14/02/2562 ภก 3/2562 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
12 จ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงภูเก็ต เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,116 ต้น 07/02/2562 07/02/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
13 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา และตีนเขา-หาดราไวย์ ระหว่าง กม.0+000-กม.22+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/02/2562 08/02/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
14 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4026 ตอนทางเข้าสนามบินภูเก็ต ระหว่าง กม. 0+650-กม.3+700 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/01/2562 04/01/2562 61127257386 แขวงทางหลวงภูเก็ต
15 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4026 ตอนทางเข้าสนามบินภูเก็ต ระหว่าง กม. 0+650-กม.3+700 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/01/2562 04/01/2562 eb-ภก 37/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 รายการ