f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ระหว่าง กม.10+250 - กม.11+650 ปริมาณงาน 28,700 ตร.ม. 03/04/2563 03/04/2563 eb-ภก 15/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
2 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4021 ตอน เมืองภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง ระหว่าง กม.2+200 - กม.5+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 03/04/2563 eb-ภก 14/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
3 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4023 ตอน เมืองภูเก็ต - แหลมพันวา ระหว่าง กม.6+060 - กม.8+770 ปริมาณงาน 28,650 ตร.ม. 02/04/2563 02/04/2563 eb-ภก 13/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
4 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 1 กม.21+250 - กม.23+850 RT. ปริมาณงาน 32,000 ตร.ม. 31/03/2563 31/03/2563 eb-ภก 10/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
5 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.37+600 - กม.38+700 RT และ กม.39+700 - กม.40+938 ปริมาณงาน 2.338 กม. 31/03/2563 31/03/2563 eb-ภก 12/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
6 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.28+875 - กม.31+300 RT. ปริมาณงาน 30,325 ตร.ม. 31/03/2563 31/03/2563 eb-ภก 11/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
7 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ตอน 5 ที่ กม.2+000 (หน้า รร.ขจรเกียรติศึกษา (โคกกลอย)) 30/03/2563 30/03/2563 eb-ภก 9/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
8 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม.32+500 - กม.45+570 (เป็นช่วงๆ) 27/03/2563 27/03/2563 eb-ภก 8/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
9 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4026 ตอน ทางเข้าสนามบินภูเก็ต ที่ กม.1+800 (หน้า วท.ถลาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 27/03/2563 eb-ภก 7/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
10 จ้างเหมางานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4028 ตอน ห้าแยกฉลอง - กะรน ที่ กม.3+500 (หน้า รร.บ้านกะรน) และ ที่ กม.8+150 (หน้า รร.วัดสุวรรณคีรีเขต) ปริมาณงาน 2 แห่ง 26/03/2563 26/03/2563 eb-ภก 4/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
11 งานจ้างเหมาก่อสร้างงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.42+640 ปริมาณงาน 12 แห่ง 26/03/2563 26/03/2563 eb-ภก 5/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
12 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ตอน 4 ระหว่าง กม.3+560 - กม.4+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/03/2563 26/03/2563 eb-ภก 3/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
13 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักร ชำรุด ที่ควรจำหน่าย (งานเงินทุนฯ) จำนวน 4 รายการ 18/03/2563 18/03/2563 ภก 3/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
14 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักร ชำรุดที่ควรจำหน่าย (งานเงินทุนฯ) จำนวน 5 รายการ 18/03/2563 18/03/2563 ภก 2/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
15 งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4028 ตอน ห้าแยกฉลอง - กะรน ระหว่าง กม.0+025 - กม.1+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 27/03/2563 eb-ภก 6/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 15 จาก 35 รายการ