f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวบนเขาหลัก โดยการก่อสร้างขยายเป็น 4 ช่องจราจร พร้อมทางจักรยานและทางเดินเท้าบริเวณแหล่งท่องเที่ยวบนเขาหลัก จังหวัดพังงา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนบางสัก-ท้ายเหมือง ระหว่าง กม. 801+800-กม.803+000 จำนวน 1 แห่ง 05/09/2562 29/08/2562 ภก 67/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
2 จ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณทางลงอุโมงค์ทางลอด ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม. 41+000-กม.43+500 และทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา ระหว่าง กม. 4+500-กม.8+500 ปริมาณงาน 3 แห่ง 30/08/2562 27/08/2562 ภก 66/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
3 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาเส้นทางเข้าประตูเมืองภูเก็ต บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ระหว่าง กม.11+300-กม.11+800 และทางหลวงหมายเลข 4302 ตอนหาดทรายแก้ว-ท่านุ่น ระหว่าง กม. 0+000-กม.3+550 จำนวน 1 แห่ง 05/09/2562 29/08/2562 ภก 68/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
4 งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ตอน 3 ระหว่าง กม.17+933 - กม.19+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2562 30/03/2562 ภก 34/2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
5 จ้างเหมางานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา และตีนเขา-หาดราไวย์ ระหว่าง กม.0+000-กม.22+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/04/2562 01/04/2562 33/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
6 งานปรับปรุงอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงภูเก็ต เพื่องานจ้างเหมาผลิดติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,116 ต้น 13/03/2562 12/03/2562 ภก 32/2562 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
7 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4026 ตอน ทางเข้าสนามบินภูเก็ต ระหว่าง กม.0+650 - กม.3+700 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง กำหนดเวลาทำการ 90 วัน 18/02/2562 14/02/2562 ภก 31/2562 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ