f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย-หมากปรก ตอน 4 ระหว่าง กม. 3+560-กม.4+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/05/2563 ภก 30/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
2 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ ของแขวงทางหลวงภูเก็ต ถนนนริศร ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/05/2563 ภก 38/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
3 จ้างงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๔ ตอน บางคู - ตีนเขา ระหว่าง กม.๐+๐๐๐- กม.๑๑+๖๕๐ และทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๔ ตอน ตีนเขา - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.๑๑+๖๕๐ - กม.๒๒+๗๒๐ ปริมาณงาน ๔ แห่ง 21/04/2563 ภก 12/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
4 จ้างงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4021 ตอนเมืองภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง ที่ กม.0+300 LT. , กม. 0+600 RT. , กม.5+300 LT. และ กม.6+100 LT. และทางหลวงหมายเลข 4023 ตอน เมืองภูเก็ต - แหลมพันวา ที่ กม. 0+700 LT. ปริมาณงาน 5 แห่ง 21/04/2563 ภก 14/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
5 จ้างงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ท้ายเหมือง - คลองบางดินสอ ที่ กม.845+353 RT. , กม.849+300 RT. , ทางหลวงหมายเลข 4302 ตอน หาดทรายแก้ว - ท่านุ่น ที่ กม.1+300 LT. และทางหลวงหมายเลข 4303 ตอน ต้นแซะ - ทุ่งโพธิ์ ที่ กม. 0+350 RT. และ กม. 0+545 RT. ปริมาณงาน 5 แห่ง 21/04/2563 ภก 11/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
6 จ้างงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ที่ กม.30+970 LT. , กม.37+550 LT. และ กม.38+900 RT. และทางหลวงหมายเลข 4028 ตอน ห้าแยกฉลอง - กะรน ที่ กม. 0+200 LT. และ กม.3+600 LT. ปริมาณงาน 5 แห่ง 01/05/2563 ภก 27/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
7 จ้างงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก ระหว่าง กม.0+000 - กม.21+856 ปริมาณงาน 5 แห่ง 21/04/2563 ภก 10/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
8 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน ตีนเขา - หาดราไวย์ ที่ กม.14+130 (หน้า รร.วัดฉลอง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/04/2563 ภก 9/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
9 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ตอน 4 ระหว่าง กม.2+650 - กม.4+500 LT. และ กม.3+750 - กม.4+525 RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/05/2563 ภก 32/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
10 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4031 ตอน มุดดอกขาว - สนามบิน ที่ กม.5+200 LT. , กม.6+200 RT. , กม.7+850 LT. และ กม.8+400 RT. ปริมาณงาน 4 แห่ง 21/04/2563 ภก 13/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
11 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4032 ตอน บางไทร - ตำตัว ระหว่าง กม.2+000 - กม.4+415 13/05/2563 ภก 40/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
12 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ตอน 5 ระหว่าง กม.6+350 - กม.6+950 และ กม.8+350 - กม.9+500 13/05/2563 ภก 41/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
13 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ตอน 3 ระหว่าง กม.1+300 - กม.2+500 07/05/2563 ภก 36/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
14 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4029 ตอน กะทู้ - ป่าตอง ตอน 5 ที่ กม.1+700 (หน้า รร.วัดสุวรรณคีรีวงก์) 22/04/2563 ภก 16/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
15 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ที่ กม.5+240 (หน้า รร.เชิงทะเลวิทยาคม) 22/04/2563 ภก 17/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 15 จาก 36 รายการ