f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4026 ตอน ทางเข้าสนามภูเก็ต ระหว่าง กม.3+265 - กม.3+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน ตีนเขา - หาดราไวย์ ที่ กม.14+130 (หน้า รร.วัดฉลอง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ตอน 4 ระหว่าง กม.2+650 - กม.4+500 LT. และ กม.3+750 - กม.4+525 RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ตอน 3 ที่ กม.32+208 บริเวณสี่แยกถลาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 2,120,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4025 ตอน ท่าเรือ - เชิงทะเล ที่ กม.3+800 (หน้า รร.บ้านม่าหนิก) และที่ กม.6+260 (หน้า รร.บ้านเชิงทะเล) ปริมาณงาน 2 แห่ง 03/04/2563 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4031 ตอน มุดดอกขาว - สนามบิน ที่ กม.5+200 LT. , กม.6+200 RT. , กม.7+850 LT. และ กม.8+400 RT. ปริมาณงาน 4 แห่ง 03/04/2563 400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4032 ตอน บางไทร - ตำตัว ระหว่าง กม.2+000 - กม.4+415 02/04/2563 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 3,870.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ตอน 5 ระหว่าง กม.6+350 - กม.6+950 และ กม.8+350 - กม.9+500 02/04/2563 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 91,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา ตอน 3 ระหว่าง กม.1+300 - กม.2+500 02/04/2563 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2563 40,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2563 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงภูเก็ต สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563 01/04/2563 1,336,656.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563) 01/04/2563 262,256.47 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 459 รายการ