f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2563 30,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,960.00 13/07/2563 30,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2563 52,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2563 18,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยางใน,ยางนอก,ยางรองคอ รถกมายเลขฯ 46-7037-16-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2563 35,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผลการขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 18 รายการ และวัสดุหมดความจำเป็นใช้งานจำนวน 23 รายการ ที่ควรจำหน่าย 30/06/2563 22,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 15,274.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 72,182.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกขนาด 265/70/R 16 รถหมายเลขฯ 21-6618-15-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 19,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงภูเก็ต การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง เดือน เมษายน 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 63,171.07 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2563 18,224.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2563 46,375.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2563 75,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2563 99,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2563 9,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 559 รายการ