วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงตรัง
ปีงบประมาณ 2563
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 63077503574
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำการปรับปรุงระบบสัญญาอินเตอร์เน็ต ห้องประชุมเล็กและห้องวางแผน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0103 ตอน ลำภูรา – ตรัง ที่กม.1103+895 ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 งาน
งบประมาณ 32,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง [ ] 29/07/2563 29/07/2563
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 สัญญา/ข้อตกลง 29/09/2563 29/09/2563
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
6 ยกเลิกโครงการ