วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการตัดหญ้า – ถางป่า เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงตรัง หมวดทางหลวงวังวิเศษ, หมวดทางหลวงรัษฎา, หมวดทางหลวงห้วยยอด ปริมาณงานรวม 788,019 ตร.ม. 02/12/2562 315,207.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการตัดหญ้า – ถางป่า เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงตรัง หมวดทางหลวงสิเกา, หมวดทางหลวงย่านตาขาว, หมวดทางหลวงตรัง และหมวดทางหลวงนาโยง ปริมาณงานรวม 1,112,435 ตร.ม. 02/12/2562 444,974.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงตรัง จ้างผลิตสติกเกอร์ติดเสาไฟฟ้า ขนาด 17.00x15.00 ซม. ชนิด Engineer Grade โดยวิธีการตัด - แปะ แผ่นสติกเกอร์พื้นหลังสีขาวสะท้อนแสง ตัวอักษรหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) ปริมาณงาน 383 ชิ้น 27/11/2562 26,810.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน บต.8610 ตรัง ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน ตรัง - สิเกา ที่กม. 22+998 18/11/2562 9,710.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงตรัง จ้างซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 419 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง บริเวณกม.2+900 (สี่แยกหนองตรุด) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/11/2562 43,656.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณ๊รถยนต์หมายเลขทะเบียน 4 กจ.6854 กทม.ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนตรัง -เขาพับผ้า ที่กม.1128+900 04/11/2562 35,990.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงตรัง จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ ในทางหลวงหมายเลข 4159 ตอน นาวง - ต้นชด ที่กม.22+300 จำนวน 1 แห่ง 30/10/2562 49,923.42 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน ญม.9423 กทม. ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ที่กม.1128+250 09/10/2562 14,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์หมายเลข บท.3463 ตรัง ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน ตรัง - สิเกา ที่กม.22+750 09/10/2562 18,970.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงตรัง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562) 01/04/2562 56,344.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงตรัง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2562) 01/07/2562 22,202.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงตรัง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562) งานเงินทุนฯ 01/04/2562 48,777.52 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงตรัง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2562) งานเงินทุนฯ 01/07/2562 39,490.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงตรัง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ตามแบบรูปตัดกำหนดและตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4158 ตอนควบคุม 0100 25/10/2562 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงตรัง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง - บ้านนา ที่กม.3+624.450 (สามแยกสนามบินตรัง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/09/2562 2,799,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 59 รายการ