วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ.8937 สระแก้ว และรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ 2580 ตรัง ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ตรัง - กันตัง ที่กม.130+200 16/06/2563 45,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการปรับปรุงระบบสัญญาอินเตอร์เน็ต ห้องประชุมเล็กและห้องวางแผน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0103 ตอน ลำภูรา – ตรัง ที่กม.1103+895 ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 งาน 29/09/2563 32,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงตรัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอนลำภูรา-ตรัง 20/07/2563 10,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการตัดหญ้า – ถางป่า เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงตรัง หมวดทางหลวงวังวิเศษ หมวดทางหลวงรัษฎา และหมวดทางหลวงห้วยยอด ปริมาณงานรวม 745,160.40 ตร.ม. 10/07/2563 290,612.55 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการตัดหญ้า – ถางป่า เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงตรัง หมวดทางหลวงตรัง, หมวดทางหลวงนาโยง, หมวดทางหลวงย่านตาขาว และหมวดทางหลวงสิเกา ปริมาณงานรวม 1,049,585 ตร.ม. 10/07/2563 409,338.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน บพ.2767 ตรัง ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ที่กม.1128+900 16/06/2563 5,380.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บง.1289 สตูล ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน ตรัง - สิเกา ที่ กม.22+990 16/06/2563 6,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน กฉ 6194 พัทลุง ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ที่กม.1130+330 02/06/2563 28,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน ผธ.3680 สงขลา ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ต้นม่วง - ตรัง ที่กม.98+ 700 02/06/2563 35,140.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน 30-0374 ตรัง ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 404 ตรัง - บ้านนา ที่กม. 19+150 02/06/2563 9,890.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน ชว.3611 กรุงเทพมหานคร ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน ตรัง - สิเกา ที่กม.23+004 02/06/2563 26,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ผท.7565 สงขลา ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ตรัง – บ้านนา ที่กม.20+250 02/06/2563 7,055.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค.3407 พังงา, รถบรรทุกพ่วง ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 71-3838 สงขลา ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน ตรัง - สิเกา ที่กม. 1+410 02/06/2563 6,780.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงตรัง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 01/06/2563 22,951.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 419 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ที่กม.22+225 (บริเวณสี่แยกนาพระ) และทางหลวงหมายเลข 4046 ตอนควบคุม 0101 ตอน ตรัง - สิเกา ระหว่างกม.22+400 - กม.23+600 12/05/2563 478,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 233 รายการ