f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4028 ตอน ห้าแยกฉลอง – กะรน ระหว่าง กม.1+575-กม.2+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/12/2564 เลขที่ eb.-สทล.17/4/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 17
2 งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0802 ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.595+221 - กม.597+421 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/12/2564 เลขที่ eb.-สทล.17/3/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 17
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ 1 แห่ง 18/05/2564 เลขที่ eb.-สทล.17/3/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 17
4 ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ 1 แห่ง 08/04/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 17
5 ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาด เลขที่ สทล.17.1/3/2563 เครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 30/07/2563 สทล.17.1/3/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
6 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 09/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
7 งานจ้างเหมาก่อสร้างโรงซ่อมเครื่องจักรกล ของสำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ยังไม่แล้วเสร็จ ปริมาณงาน 1 หลัง 12/05/2563 เลขที่ eb.-สทล.17/3/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
8 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 63 รายการ 02/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
9 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น 16 ครอบครัว ของสำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ยังไม่แล้วเสร็จ ปริมาณ 1 หลัง 12/05/2563 เลขที่ eb.-สทล.17/2/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
10 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานส่วนควบคุมงานก่อสร้าง,ส่วนอำนวยความปลอดภัย ของสำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ยังไม่แล้วเสร็จ ปริมาณงาน 1 หลัง 11/03/2563 เลขที่ eb.-สทล.17/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
11 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ 11/02/2562 ที่ สทล.17.1/2/2562 ลว.16 ม.ค.62 สำนักงานทางหลวงที่ 17
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ