f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค.2566 ถึงเดือน ธ.ค.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานนอกเงินทุน) 10/01/2567 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2566 ถึงเดือน ธ.ค. 2566 08/01/2567 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
3 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ก.ค.2566 ถึงเดือน ก.ย. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส) 10/10/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2566 ถึงเดือน ก.ย. 2566 (งานเงินทุนหมุนเวียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
5 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2566 ถึงเดือน มิ.ย. 2566 (เงินงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
6 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2566 ถึงเดือน มี.ค. 2566 (เงินงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
7 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2565 ถึงเดือน ธ.ค. 2565 (เงินงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2566 66087000460 สำนักงานทางหลวงที่ 17
8 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2566 ถึงเดือน มิ.ย. 2566 (งานเงินทุนหมุนเวียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
9 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2566 ถึงเดือน มี.ค. 2566 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 05/04/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
10 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2566 ถึงเดือน มี.ค. 2566 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 05/04/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
11 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2565 ถึงเดือน ก.ย. 2565 (เงินงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
12 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2565 ถึงเดือน ก.ย. 2565 (งานเงินทุนหมุนเวียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
13 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 (เงินงบประมาณ) 15/08/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
14 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ษ. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 15/08/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
15 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 (งานเงินทุนหมุนเวียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
แสดง 1 ถึง 15 จาก 34 รายการ