f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2566 156/40/67/6 สำนักงานทางหลวงที่ 17
2 โครงการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงระนอง จ.ระนอง 1 แห่ง 28/12/2565 รน20/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 17
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/02/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
4 งานฟื้นฟูทางหลวงทาง หลวงหมายเลข 4028 ตอน ห้าแยกฉลอง – กะรน ระหว่าง กม.1+575 – กม.2+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/12/2564 ภก 22/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 17
5 งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0802 ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.595+221 - กม.597+421 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/12/2564 รน 15/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 17
6 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4028 ตอน ห้าแยกฉลอง – กะรน ระหว่าง กม.1+575-กม.2+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/12/2564 เลขที่ eb.-สทล.17/4/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 17
7 งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0802 ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.595+221 - กม.597+421 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/12/2564 เลขที่ eb.-สทล.17/3/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 17
8 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง วงเงินงบประมาณ 9,000,000.00 บาท 29/11/2564 สทล.17/2/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 17
9 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ 1 แห่ง 24/11/2564 สทล.17/1/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 17
10 ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ 1 แห่ง 29/04/2564 เลขที่ eb.-สทล.17/3/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 17
12 ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ 1 แห่ง 23/03/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 17
13 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 03/03/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
15 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
แสดง 1 ถึง 15 จาก 24 รายการ