f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กระบุรี – หงาว ระหว่าง กม.595+400 – กม.597+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/11/2563 ที่ สทล.17.1/1/2564 ลว. 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
17 งานจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารสำนักงานส่วนควบคุมงานก่อสร้าง, ส่วนอำนวยความปลอดภัย ของสำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ไม่แล้วเสร็จ ปริมาณงาน 1 หลัง วงเงินงบประมาณ 700,000.00 บาท 16/04/2563 eb.-สทล.17/7/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
18 ประกวดประกาศจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง งบประมาณ 600,000 บาท 09/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
19 ประกวดประกาศจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง งบประมาณ 1,000,000 บาท 09/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
20 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 09/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
21 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น 16 ครอบครัว ของสำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ยังไม่แล้วเสร็จ ปริมาณงาน 1 หลัง 06/03/2563 เลขที่ eb.-สทล.17/4/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
22 งานจ้างเหมาก่อสร้างโรงซ่อมเครื่องจักรกล ของสำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ยังไม่แล้วเสร็จ ปริมาณงาน 1 หลัง 05/03/2563 เลขที่ eb.-สทล.17/3/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
23 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น 16 ครอบครัว ของสำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ยังไม่แล้วเสร็จ ปริมาณ 1 หลัง 03/03/2563 เลขที่ eb.-สทล.17/2/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
24 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานส่วนควบคุมงานก่อสร้าง,ส่วนอำนวยความปลอดภัย ของสำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ยังไม่แล้วเสร็จ ปริมาณงาน 1 หลัง 25/02/2563 เลขที่ eb.-สทล.17/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
แสดง 16 ถึง 24 จาก 24 รายการ