f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงระนอง จ.ระนอง 1 แห่ง 28/12/2565 รน20/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 17
2 งานฟื้นฟูทางหลวงทาง หลวงหมายเลข 4028 ตอน ห้าแยกฉลอง – กะรน ระหว่าง กม.1+575 – กม.2+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/12/2564 ภก 22/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 17
3 งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0802 ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.595+221 - กม.597+421 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/12/2564 รน 15/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 17
4 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4028 ตอน ห้าแยกฉลอง – กะรน ระหว่าง กม.1+575-กม.2+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/12/2564 เลขที่ eb.-สทล.17/4/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 17
5 งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0802 ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.595+221 - กม.597+421 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/12/2564 เลขที่ eb.-สทล.17/3/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 17
6 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง วงเงินงบประมาณ 9,000,000.00 บาท 29/11/2564 สทล.17/2/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 17
7 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ 1 แห่ง 24/11/2564 สทล.17/1/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 17
8 ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ 1 แห่ง 29/04/2564 เลขที่ eb.-สทล.17/3/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 17
10 ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ 1 แห่ง 23/03/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 17
11 งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กระบุรี – หงาว ระหว่าง กม.595+400 – กม.597+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/11/2563 ที่ สทล.17.1/1/2564 ลว. 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
12 งานจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารสำนักงานส่วนควบคุมงานก่อสร้าง, ส่วนอำนวยความปลอดภัย ของสำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ไม่แล้วเสร็จ ปริมาณงาน 1 หลัง วงเงินงบประมาณ 700,000.00 บาท 16/04/2563 eb.-สทล.17/7/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
13 ประกวดประกาศจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง งบประมาณ 600,000 บาท 09/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
14 ประกวดประกาศจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง งบประมาณ 1,000,000 บาท 09/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
15 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น 16 ครอบครัว ของสำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ยังไม่แล้วเสร็จ ปริมาณงาน 1 หลัง 06/03/2563 เลขที่ eb.-สทล.17/4/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
แสดง 1 ถึง 15 จาก 18 รายการ