สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
2 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น รวม 5 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 13/01/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
3 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 3 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 11/01/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
4 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 7 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 11/01/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
5 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 5 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 11/01/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
6 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 04/01/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
7 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 38 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 04/01/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
8 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 04/01/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
9 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 5 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 27/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
10 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 4 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 27/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 7 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 16/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
12 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รานการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 17/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
13 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 17/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
14 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 2 รายการ 17/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 7รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 16/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
แสดง 1 ถึง 15 จาก 525 รายการ