สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 4 รายการ 16/01/2563 14/01/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
2 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 7 รายการ 16/01/2563 13/01/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
3 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น รวม 3 รายการ 15/01/2563 07/01/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
4 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 5 รายการ 15/01/2563 07/01/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
5 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2563 09/01/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
6 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 5 รายการ 08/01/2563 16/12/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/01/2563 26/12/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2562 11/12/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
9 ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2562 26/11/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
10 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 5 รายการ 25/11/2562 13/11/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2562 15/11/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
12 จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานปรับปรุงรั้วสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2562 25/09/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
13 จ้างปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานทางหลวงที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 20/09/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
14 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 19/09/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
15 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 19/09/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
แสดง 1 ถึง 15 จาก 144 รายการ