สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2563 20/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
2 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2563 19/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
3 ผลการขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ 19/03/2563 19/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
4 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 19/03/2563 09/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
5 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 7 รายการ 19/03/2563 29/02/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
6 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 8 รายการ 19/03/2563 09/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
7 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 19/03/2563 09/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
8 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำวน 1 รายการ 19/03/2563 09/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
9 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 6 รายการ 19/03/2563 29/02/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
10 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 14 รายการ 19/03/2563 09/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2563 12/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
12 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 10 รายการ 10/03/2563 03/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
13 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น 16 ครอบครัว ของสำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ยังไม่แล้วเสร็จ ปริมาณงาน 1 หลัง 27/03/2563 27/03/2563 เลขที่ eb.-สทล.17/4/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
14 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 3 รายการ 05/03/2563 02/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
15 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 05/03/2563 02/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
แสดง 1 ถึง 15 จาก 177 รายการ