วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุก่อสร้าง รวม 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
2 ซื้อน้ำมันดีเซล(B7) จำนวน 6,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
3 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
4 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
5 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 5 รายการ 24/11/2563 สทล.17.1/708/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
6 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 24/11/2563 สทล.17.1/709/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
7 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 2 รายการ 24/11/2563 สทล.17.1/709/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
8 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 18 รายการ 18/11/2563 สทล.17.1/705/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
9 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
10 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 6 รายการ 16/11/2563 สทล.17.1/702/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
11 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 3 รายการ 16/11/2563 สทล.17.1/702/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
12 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 16/11/2563 สทล.17.1/702/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
13 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 3 รายการ 16/11/2563 สทล.17.1/702/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
14 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 16/11/2563 สทล.17.1/702/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
15 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 3 รายการ 16/11/2563 สทล.17.1/703/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
แสดง 1 ถึง 15 จาก 337 รายการ