วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 3 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/04/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
2 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 22 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 02/04/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
3 ผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด งานนอกเงินทุน จำนวน 64 รายการ (เป็นงินทั้งสิ้น 9,000.00 บาท) 31/03/2564 สทล.17.1/2/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 17
4 ผลการขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ 30/03/2564 สทล.17.1/1/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 17
5 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 24/03/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
6 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 3 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 17/03/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
7 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 17/03/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
8 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 17/03/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า รวม 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
10 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 3 รายการ 11/03/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
11 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 34 รายการ 11/03/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
12 จ้างซ้อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 30 รายการ 10/03/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
13 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 09/03/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
14 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 09/03/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
15 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 03/03/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
แสดง 1 ถึง 15 จาก 390 รายการ