สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2562 15/11/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
2 จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานปรับปรุงรั้วสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2562 25/09/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
3 จ้างปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานทางหลวงที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 20/09/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
4 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 19/09/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
5 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 19/09/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
6 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 3 รายการ 23/09/2562 12/09/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
7 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 12,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2562 11/09/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
8 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2562 10/09/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
9 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 11/09/2562 10/09/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
10 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 2 รายการ 11/09/2562 10/09/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
11 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 30 รายการ 11/09/2562 09/09/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
12 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 60 รายการ 11/09/2562 09/09/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
13 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2562 09/09/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
14 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562 06/09/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
15 ซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน 4 ขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2562 04/09/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
แสดง 1 ถึง 15 จาก 134 รายการ