สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 6 รายการ 08/07/2563 สทล.17.1/391/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
2 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 08/07/2563 สทล.17.1/390/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
3 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 2 รายการ 02/07/2563 สทล.17.1/389/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
4 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 4 รายการ 02/07/2563 สทล.17.1/388/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
5 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 2 รายการ 29/06/2563 สทล.17.1/384/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
6 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
7 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
8 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 2 รายการ 08/06/2563 สทล.17.1/372/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
9 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 9 รายการ 10/06/2563 สทล.17.1/374/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
10 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 14 รายการ 18/06/2563 สทล.17.1/381/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
11 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 15 รายการ 18/06/2563 สทล.17.1/381/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
12 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 2 รายการ 18/06/2563 สทล.17.1/380/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
13 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/06/2563 สทล.17.1/378/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
14 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 19 รายการ 17/06/2563 สทล.17.1/378/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
15 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น รวม 4 รายการ 17/06/2563 สทล.17.1/379/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
แสดง 1 ถึง 15 จาก 239 รายการ