สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานฟื้นฟูทางหลวงทาง หลวงหมายเลข 4028 ตอน ห้าแยกฉลอง – กะรน ระหว่าง กม.1+575 – กม.2+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/01/2565 eb.-สทล.17/6/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 17
2 งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0802 ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.595+221 - กม.597+421 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/12/2564 eb.-สทล.17/5/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 17
3 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4028 ตอน ห้าแยกฉลอง – กะรน ระหว่าง กม.1+575-กม.2+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/12/2564 เลขที่ eb.-สทล.17/4/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 17
4 งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0802 ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.595+221 - กม.597+421 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/12/2564 เลขที่ eb.-สทล.17/3/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 17
5 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง วงเงินงบประมาณ 9,000,000.00 บาท 03/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
6 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ 1 แห่ง 30/11/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
7 ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/06/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ 1 แห่ง 06/05/2564 เลขที่ eb.-สทล.17/3/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 17
9 ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ 1 แห่ง 29/03/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 17
10 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด งานนอกเงินทุน จำนวน 64 รายการ วงเงินงบประมาณ 8,645.00 บาท 09/03/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
11 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ 09/03/2564 สทล.17.1/1/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 17
12 งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กระบุรี – หงาว ระหว่าง กม.595+400 – กม.597+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 ที่ สทล.17.1/1/2564 ลว. 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
13 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 01/09/2563 สทล.17.1/4/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
14 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 16/07/2563 สทล.17.1/3/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
15 งานจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารสำนักงานส่วนควบคุมงานก่อสร้าง, ส่วนอำนวยความปลอดภัย ของสำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ไม่แล้วเสร็จ ปริมาณงาน 1 หลัง วงเงินงบประมาณ 700,000.00 บาท 22/04/2563 eb.-สทล.17/7/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17
แสดง 1 ถึง 15 จาก 26 รายการ