f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด งานนอกเงินทุน จำนวน 37 รายการ 13/02/2567 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
2 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 29/11/2566 สทล.17/1/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 17
3 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด งานนอกเงินทุน จำนวน 29 รายการ 24/02/2566 สทล.17.1/2/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 17
4 โครงการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงระนอง จ.ระนอง 1 แห่ง 05/01/2566 รน20/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 17
5 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 22/11/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
6 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด งานนอกเงินทุน จำนวน 63 รายการ ที่ สทล.17.1/1/2565 ลว.25 เมษายน 2565 25/04/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
7 งานฟื้นฟูทางหลวงทาง หลวงหมายเลข 4028 ตอน ห้าแยกฉลอง – กะรน ระหว่าง กม.1+575 – กม.2+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/01/2565 ภก 22/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 17
8 งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0802 ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.595+221 - กม.597+421 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/12/2564 รน 15/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 17
9 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4028 ตอน ห้าแยกฉลอง – กะรน ระหว่าง กม.1+575-กม.2+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/12/2564 เลขที่ eb.-สทล.17/4/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 17
10 งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0802 ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.595+221 - กม.597+421 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/12/2564 เลขที่ eb.-สทล.17/3/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 17
11 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง วงเงินงบประมาณ 9,000,000.00 บาท 03/12/2564 สทล.17/2/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 17
12 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ 1 แห่ง 30/11/2564 สทล.17/1/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 17
13 ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/06/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ 1 แห่ง 06/05/2564 เลขที่ eb.-สทล.17/3/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 17
15 ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ 1 แห่ง 29/03/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 17
แสดง 1 ถึง 15 จาก 32 รายการ