f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 4 รายการ 28/11/2566 156/-/67/15 สำนักงานทางหลวงที่ 17
2 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 2 รายการ 28/11/2566 156/35/67/13 สำนักงานทางหลวงที่ 17
3 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 2 รายการ 28/11/2566 156/-/67/14 สำนักงานทางหลวงที่ 17
4 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28/11/2566 156/35/67/12 สำนักงานทางหลวงที่ 17
5 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนฯ) 22/11/2566 156/35/67/11 สำนักงานทางหลวงที่ 17
6 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 3 รายการ (งานเงินทุนฯ) 22/11/2566 156/35/67/10 สำนักงานทางหลวงที่ 17
7 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2566 156/-/67/12 สำนักงานทางหลวงที่ 17
8 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 2 รายการ 17/11/2566 156/-/67/8 สำนักงานทางหลวงที่ 17
9 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 3 รายการ 17/11/2566 156/-/67/7 สำนักงานทางหลวงที่ 17
10 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/11/2566 156/35/67/5 สำนักงานทางหลวงที่ 17
11 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 9 รายการ (งานเงินทุนฯ) 17/11/2566 156/35/67/4 สำนักงานทางหลวงที่ 17
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2566 156/40/67/6 สำนักงานทางหลวงที่ 17
13 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 10 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 15/11/2566 156/-/67/1 สำนักงานทางหลวงที่ 17
14 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2566 สทล.17/1/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 17
15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 4 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 20/06/2566 156/70/66/86 สำนักงานทางหลวงที่ 17
แสดง 1 ถึง 15 จาก 302 รายการ