วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 3 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 15/03/2566 156/35/66/48 สำนักงานทางหลวงที่ 17
2 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 6 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 15/03/2566 156/35/66/49 สำนักงานทางหลวงที่ 17
3 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 5 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 15/03/2566 156/35/66/50 สำนักงานทางหลวงที่ 17
4 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 10 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/03/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 17
5 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 4 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 08/03/2566 156/-/66/46 สำนักงานทางหลวงที่ 17
6 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 15 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 08/03/2566 156/-/66/45 สำนักงานทางหลวงที่ 17
7 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2566 156/-/66/53 สำนักงานทางหลวงที่ 17
8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2566 156/40/66/54 สำนักงานทางหลวงที่ 17
9 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2566 156/40/66/52 สำนักงานทางหลวงที่ 17
10 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 17 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 22/02/2566 156/-/66/44 สำนักงานทางหลวงที่ 17
11 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น รวม 5 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 21/02/2566 156/40/66/42 สำนักงานทางหลวงที่ 17
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2566 156/40/66/48 สำนักงานทางหลวงที่ 17
13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2566 156/40/66/47 สำนักงานทางหลวงที่ 17
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2566 156/40/66/42 สำนักงานทางหลวงที่ 17
15 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 19 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 14/02/2566 156/-/66/41 สำนักงานทางหลวงที่ 17
แสดง 1 ถึง 15 จาก 186 รายการ