f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 09/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ค่างานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง งบประมาณ 600,000 บาท เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 09/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง งบประมาณ 1,000,000 บาท เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 09/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ค่างานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง งบประมาณ 600,000 บาท เปลี่ยนแปลงแผน
14 06/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานส่วนควบคุมงานก่อสร้าง,ส่วนอำนวยความปลอดภัย ของสำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ยังไม่แล้วเสร็จ ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 06/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น 16 ครอบครัว ของสำนักงานทางหลวงที่ 17(กระบี่) ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ยังไม่แล้วเสร็จ ปริมาณ 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 06/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น 16 ครอบครัว ของสำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ยังไม่แล้วเสร็จ ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 06/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17 งานจ้างเหมาก่อสร้างโรงซ่อมเครื่องจักรกล ของสำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ยังไม่แล้วเสร็จ ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 19/11/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 24 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 19/11/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 24 รายการ ยกเลิกแผน
20 13/11/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 1 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 23 รายการ