title
แขวงทางหลวงกระบี่
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
646 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมรถ หมายเลข 41-5101-79-2 จำนวน 1 รายการ 05/02/2562 2,118.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
647 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 05/02/2562 94,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
648 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อน้ำมันเบนซิน 95 จำนวน 1,710 ลิตร 04/02/2562 58,550.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
649 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 30/01/2562 99,170.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
650 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 29/01/2562 3,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
651 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 29/01/2562 6,165.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
652 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมไฟสัญญาณจราจร จำนวน 5 รายการ 28/01/2562 75,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
653 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 24/01/2562 30,056.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
654 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 24/01/2562 237,090.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
655 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมรถ หมายเลข 44-8802-08-4 จำนวน 11 รายการ 23/01/2562 15,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
656 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมรถ หมายเลข 74-6054-97-9 จำนวน 5 รายการ 23/01/2562 8,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
657 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสงสีส้ม จำนวน 37 ตัว 23/01/2562 16,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
658 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 22/01/2562 8,238.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
659 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 21/01/2562 4,815.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
660 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 21/01/2562 96,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 646 ถึง 660 จาก 696 รายการ