f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงพังงา ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 รายการ 07/08/2563 1,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 06/08/2563 2,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 06/08/2563 204,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 10,000 ลิตร 03/08/2563 228,445.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ 03/08/2563 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำแผ่นโฟมบอร์ด จำนวน 1 รายการ 03/08/2563 580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 31/07/2563 2,996.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ที่ กม.๙๑๑+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/07/2563 122,308.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 24/07/2563 8,465.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 24/07/2563 148,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 160 ลิตร 24/07/2563 3,691.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,170 ลิตร 24/07/2563 25,927.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 23/07/2563 4,810.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ 23/07/2563 6,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 22/07/2563 1,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 826 รายการ