วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
211 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาบำรุงรักษา ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง-เขาพับผ้า ที่ กม.1127+069 (LT,RT) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/04/2562 450,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
212 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาบำรุงรักษา ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง-เขาพับผ้า ที่ กม.1121+665 (LT,RT) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/04/2562 300,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
213 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน บบ 7199 ตรัง ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ตรัง – บ้านนา ที่ กม.22+400 13/03/2562 43,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
214 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน บท 9088 ตรัง ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ตรัง – บ้านนา ที่ กม.18+300 13/03/2562 7,070.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
215 แขวงทางหลวงตรัง จ้างปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายอินเตอรเน็ต 26/02/2562 13,696.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
216 แขวงทางหลวงตรัง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-001-07021-54 24/01/2562 4,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
217 แขวงทางหลวงตรัง จ้างผลิตป้ายไวนิล 20/02/2562 4,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
218 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน บค. 8239 ตรัง ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนลำภูรา – ตรัง ที่กม.1103+200 24/04/2562 40,790.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
219 แขวงทางหลวงตรัง จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 71-7963 สงขลา ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 419 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ที่กม.30+900 28/01/2562 43,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
220 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทาสีเสาไฟฟ้าแสงสว่างและติดแผ่นสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 403, 404, 4235, 4045 ปริมาณงานรวม 1,050 ต้น 18/04/2562 470,232.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
221 แขวงทางหลวงตรัง จ้างงานรหัสงาน 21422 งานบำรุงรักษาราวกันอันตราย งานจ้างเหมาทาสี BARRIER ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ลำภูรา – ตรัง ระหว่าง กม.1100+289 – กม.1103+382 ปริมาณงาน 4,430 ตร.ม. 03/05/2562 498,375.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
222 แขวงทางหลวงตรัง จ้างงานรหัสงาน 21650 งานอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตรัง – กันตัง ระหว่าง กม.124+500 – กม.125+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/05/2562 499,285.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
223 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาผลิตแผ่นสติกเกอร์ติดเสาไฟฟ้า เพื่อใช้งานอำนวยความปลอดภัย ในความควบคุมของแขวงทางหลวงตรัง จำนวน 6,890 อัน 24/04/2562 499,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
224 แขวงทางหลวงตรัง ขอจ้างเหมาผลิตและติดตั้งหลัก กม.ย่อย ในทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง – บ้านนา ระหว่างกม.0+000 – กม.30+000 และ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านช่อง – หาดเลา ระหว่างกม.0+000 – กม.29+870 18/04/2562 498,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
225 แขวงทางหลวงตรัง จ้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง 25.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (HIGH MAST STREET LIGHTING WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 400 WATTS. X 8 ดวงโคม FLOODLIGHT TYPE) ทางหลวงหมายเลข 4315 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางรัก – ควนปริง ที่กม. 16/05/2562 236,199.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 211 ถึง 225 จาก 243 รายการ