วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน บพ.2767 ตรัง ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ที่กม.1128+900 16/06/2563 5,380.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บง.1289 สตูล ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน ตรัง - สิเกา ที่ กม.22+990 16/06/2563 6,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน กฉ 6194 พัทลุง ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ที่กม.1130+330 02/06/2563 28,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน ผธ.3680 สงขลา ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ต้นม่วง - ตรัง ที่กม.98+ 700 02/06/2563 35,140.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน 30-0374 ตรัง ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 404 ตรัง - บ้านนา ที่กม. 19+150 02/06/2563 9,890.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน ชว.3611 กรุงเทพมหานคร ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน ตรัง - สิเกา ที่กม.23+004 02/06/2563 26,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ผท.7565 สงขลา ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ตรัง – บ้านนา ที่กม.20+250 02/06/2563 7,055.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค.3407 พังงา, รถบรรทุกพ่วง ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 71-3838 สงขลา ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน ตรัง - สิเกา ที่กม. 1+410 02/06/2563 6,780.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงตรัง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 01/06/2563 22,951.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 419 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ที่กม.22+225 (บริเวณสี่แยกนาพระ) และทางหลวงหมายเลข 4046 ตอนควบคุม 0101 ตอน ตรัง - สิเกา ระหว่างกม.22+400 - กม.23+600 12/05/2563 478,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาผลิตและติดตั้ง Barrier Concrete ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอนตรัง - เขาพับผ้า ที่กม.1111+173 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/04/2563 396,864.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วสำนักงานแขวงทางหลวงตรัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอนลำภูรา - ตรัง ที่ กม.1103+895 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/04/2563 425,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการติดตั้งวางท่อประปา สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวงจังหวัดตรัง ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง - บ้านนา ที่กม.4+850 ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 แห่ง 13/04/2563 67,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการปรับปรุงรั้ว สถานีตำรวจทางที่ทำการ ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล. จ.ตรัง ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง - บ้านนา ที่กม.4+850 ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 แห่ง 13/04/2563 423,847.79 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่างกม.1109+254 - กม.1118+923 ปริมาณงาน 1 งาน 03/04/2563 498,358.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 243 รายการ