วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
226 แขวงทางหลวงตรัง ซ่อมศาลาทางหลวงที่ชำรุด ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0303 ตอน ต้นม่วง-ตรัง ที่ กม.101+400 ด้านซ้ายทาง , ที่ กม.101+800 ด้านซ้ายทาง , ที่ กม.111+200 ด้านซ้ายทาง และทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1202 ตอน ห้วยยอด-ลำภูรา ที่ กม.1091+280 ด้านขว 18/04/2562 166,818.35 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
227 แขวงทางหลวงตรัง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่2(เดือน มกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562) งานเงินทุนหมุนเวียน 30/04/2562 32,112.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
228 แขวงทางหลวงตรัง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่2(เดือน มกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562) 30/04/2562 23,334.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
229 แขวงทางหลวงตรัง งานบำรุงปกติ ปี 2562 รหัสงาน 21200 จ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษา ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอนควบคุม 0101 ตอน ตรัง-สิเกา ที่ กม.0+677 14/05/2562 720,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
230 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอนสามแยกทางรถไฟ - วังสมบูรณ์ ระหว่างกม. 0+000 - กม. 8+588 ปริมาณงาน 1,472 อัน 15/03/2562 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
231 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข 4267 ตอนควบคุม 0100 ตอนห้วยนาง - หนองบัว ระหว่างกม.4+000 - กม.21+900 ปริมาณงาน 1,000 อัน 15/03/2562 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
232 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0303 ตอน ต้นม่วง-ตรัง ระหว่าง กม.97+350 – กม.98+500 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1.150 กม. 09/07/2562 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
233 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง-บ้านนา ระหว่าง กม.7+475-กม.9+200 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1.725 กม. 09/07/2562 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
234 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการปรับปรุงเกาะกลางถนน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1201 ตอน นาวง-ห้วยยอด ที่ กม.1061+355 และ ที่ กม.1067+100 ปริมาณงาน 2 แห่ง 18/03/2562 4,821,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
235 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง-เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1129+050-กม.1129+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/01/2563 49,995,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
236 แขวงทางหลวงตรัง งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ตามแบบมาตรฐานอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่มีส่วนประกอบของยางพารา ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน ตรัง - สิเกา ระหว่างกม.0+000 - กม.30+029 , ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ตรัง - บ้านนา ระหว่างกม.0+ 27/09/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
237 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวจราจรตามแบบ Plan & Profile และรูปตัดคันทางตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4046 ตอนควบคุม 0101 ตอน ตรัง-สิเกา ระหว่าง กม.2+243-กม.3+086.500 ปริมาณงาน 17,713.50 ตร.ม. 15/02/2562 9,990,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
238 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการปรับปรุงเกาะกลางถนน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1201 ตอน นาวง-ห้วยยอด ที่ กม.1061+355 และ ที่ กม.1067+100 ปริมาณงาน 2 แห่ง 24/01/2562 4,821,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
239 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ปี 2562 ของแขวงทางหลวงตรัง ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านช่อง-หาดเลา ระหว่าง กม.0+000-กม.29+870 รวมระยะทาง 29.870 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/01/2562 4,998,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
240 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการปรับปรุงเกาะกลางถนน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0303 ตอน ต้นม่วง-ตรัง ที่ กม.98+712.200 , ที่ กม.104+463.300 และที่ กม.111+950 ปริมาณงาน 3 แห่ง 15/02/2562 9,629,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 226 ถึง 240 จาก 243 รายการ