title
แขวงทางหลวงกระบี่
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๒๒๕ ตอน สวนปาล์ม-คลองชี ระหว่าง กม.๑๘+๐๐๐-กม.๔๗+๐๐๐ (เป็นแห่งๆ) ระยะทางดำเนินการ ๒๙.๐๐๐ กม. 29/05/2563 1,999,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 590 ลิตร 01/05/2563 10,578.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 28/04/2563 5,232.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 28/04/2563 5,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 24/04/2563 1,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 24/04/2563 665.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 24/04/2563 570.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 22/04/2563 2,668.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 20/04/2563 6,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 20/04/2563 16,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รถหมายเลข 44-0288-17-9 จำนวน 1 รายการ 20/04/2563 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 20/04/2563 99,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อยางเรเดียร รถหมายเลข 20-6281-17-0 จำนวน 1 รายการ 17/04/2563 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถหมายเลข 46-6536-06-5 จำนวน 3 รายการ 17/04/2563 3,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมระบบเครื่องล่าง รถหมายเลข 25-7042-16-0 จำนวน 2 รายการ 17/04/2563 3,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 696 รายการ