title
แขวงทางหลวงกระบี่
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ 03/07/2563 9,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 03/07/2563 97,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 03/07/2563 173,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,590 ลิตร 01/07/2563 34,073.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมไฟสัญญาณจราจร จำนวน 5 รายการ 29/06/2563 82,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 29/06/2563 11,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 29/06/2563 13,476.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ 26/06/2563 258,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 39 รายการ 25/06/2563 29,164.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อน้ำกลั่น จำนวน 1 รายการ 25/06/2563 1,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮออล์ 95 จำนวน 100 ลิตร 25/06/2563 2,263.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงกระบี่ ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 13 รายการ 16/07/2563 10,814.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 18/06/2563 7,171.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ 18/06/2563 1,075.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 18/06/2563 194,814.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 753 รายการ