title
แขวงทางหลวงกระบี่
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 16/07/2563 19,874.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 16/07/2563 68,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อผงดูดซับคราบไขมันและสารเคมี ถุงละ 6 กก. จำนวน 100 ถุง 16/07/2563 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/07/2563 98,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 16/07/2563 1,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ 16/07/2563 3,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 15/07/2563 4,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 15/07/2563 14,408.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 15/07/2563 12,745.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 13/07/2563 13,805.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 13/07/2563 16,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 13/07/2563 5,497.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 13/07/2563 1,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 03/07/2563 22,232.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 03/07/2563 35,998.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 753 รายการ