title
แขวงทางหลวงกระบี่
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างซ่อม High Mast With Pressure Sodium Lamp 400 Watts ทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน เหนือคลอง-สองแพรก ที่ กม.0+000 (แยกเขาพนม) และทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองท่อม-นาวง ที่ กม.1009+165 (ตลาดคลองท่อม) ปริมาณงาน 2 แห่ง 20/05/2563 347,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 19/05/2563 2,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรข้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตลาดเก่า-คลองท่อม ระหว่าง กม.๙๘๖+๐๐๐-กม.๙๘๖+๓๐๐ (เกาะกลาง , ขวาทาง) , กม.๙๙๔+๕๐๐-กม.๙๙๔+๙๐๐ (เกาะกลาง , ซ้ายทาง) และกม.๙๙๙+๐๐๐-กม.๙๙๙+๔๐๐ (เกาะกลาง,ซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๔๓.๖๕ ตร.ม. 19/05/2563 498,301.71 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อกระดาษ เอ 4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 200 รีม 18/05/2563 23,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 15/05/2563 7,535.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 15/05/2563 73,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมระบบส่งกำลัง รถหมายเลข 25-6545-97-5 จำนวน 8 รายการ 14/05/2563 15,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมเบาะนั่ง รถหมายเลขฯ 44-8802-08-4 จำนวน 2 รายการ 14/05/2563 5,778.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อแบตเตอรี่ รถหมายเลขฯ 46-6536-06-5 จำนวน 1 รายการ 14/05/2563 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 13/05/2563 9,209.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/05/2563 6,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ 12/05/2563 69,288.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 12/05/2563 7,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 12/05/2563 13,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงกระบี่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 08/05/2563 2,117,976.28 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 696 รายการ