title
แขวงทางหลวงกระบี่
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 05/08/2563 5,519.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 04/08/2563 26,054.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 04/08/2563 17,445.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/08/2563 491,250.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ 03/08/2563 576.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 03/08/2563 1,345.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/08/2563 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/08/2563 1,323.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,590 ลิตร 03/08/2563 34,550.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ 31/07/2563 118,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 31/07/2563 1,392.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 31/07/2563 13,205.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 31/07/2563 3,054.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 30/07/2563 112,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 30/07/2563 20,324.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 753 รายการ