title
แขวงทางหลวงกระบี่
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 30/07/2563 255,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างเหมางาน Para Slurry Seal Type III ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองท่อม-นาวง ระหว่าง กม.๑๐๑๓+๑๗๙-กม.๑๐๑๓+๓๗๑ ปริมาณงาน ๓,๖๔๘ ตร.ม. 30/07/2563 499,776.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถหมายเลข 44-0289-17-0 จำนวน 5 รายการ 29/07/2563 4,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถหมายเลขฯ 77-6150-11-2 จำนวน 1 รายการ 29/07/2563 800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 29/07/2563 6,075.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รถ หมายเลข 74-6054-97-9 จำนวน 1 รายการ 29/07/2563 3,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 29/07/2563 12,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 29/07/2563 19,230.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อ HOT-MIX ขนส่งจากแหล่งถึงหน้างาน ทางหลวงหมายเลข 4156ตอน เขาพนม-ทุ่งใหญ่ ระหว่าง กม.7+000-กม.32+000 (เป็นแห่งๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 4038 ตอน คลองท่อม- ทุ่งใหญ่ ระหว่าง กม.26+500 – กม.50+000 (เป็นแห่งๆ) 24/07/2563 240,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 21/07/2563 12,875.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 21/07/2563 202,037.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาถางป่าขุดตอสองข้างทาง (ขนาดหนัก) ในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๒๒๕ ตอน สวนปาล์ม-คลองชี ระหว่าง กม.๖+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๗๐,๘๐๐ ตร.ม. 20/07/2563 495,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อยางแอสฟัลท์ จำนวน 4 รายการ 20/07/2563 490,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 17/07/2563 11,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กก. จำนวน 1,660 ถุง 17/07/2563 215,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 753 รายการ