title
แขวงทางหลวงกระบี่
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 02/06/2563 1,708.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,260 ลิตร 01/06/2563 25,741.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาถางป่าขุดตอสองข้างทาง (ขนาดหนัก) ในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4236 ตอน ถนนแพรก-ลำนาว ระหว่าง กม.14+000-กม.24+000 ปริมาณงาน 71,200 ตร.ม. 27/05/2563 496,976.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ 26/05/2563 14,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 26/05/2563 403,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/05/2563 8,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/05/2563 5,390.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 22/05/2563 5,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รถหมายเลขฯ 25-6865-05-5 จำนวน 1 รายการ 22/05/2563 4,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 22/05/2563 1,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 22/05/2563 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 22/05/2563 180,466.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 21/05/2563 10,370.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 21/05/2563 15,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อนำมันดีเซล จำนวน 985 ลิตร 20/05/2563 19,965.95 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 696 รายการ