วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงตรัง งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4159 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาวง-ต้นชด ระหว่าง กม.10+200-กม.13+790 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/04/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงตรัง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอนควบคุม 0101 ตอน ตรัง-สิเกา ระหว่าง กม.8+750-กม.11+217 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/04/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4159 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาวง-ต้นชด ระหว่าง กม.17+090-กม.18+100 ปริมาณงาน 12,120 ตร.ม. 21/04/2563 10,100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงตรัง งานโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4159 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาวง-ต้นชด ระหว่าง กม.8+640-กม.9+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/04/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ตามแบบ PlanProfile และรูปตัดคันทางตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0303 ตอน ต้นม่วง - ตรัง ตอน 1 ที่กม. 110+834 (สี่แยกนานอน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/04/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา - ตรัง ระหว่างกม.1103+500 - กม.1105+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/04/2563 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตรัง-กันตัง ระหว่าง กม.124+265-กม.142+887 (เป็นตอนๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง-เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1109+254-กม.1118+923 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 7,770.00 ตร.ม. 22/04/2563 12,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ตามแบบ Plan Profile และรูปตัดคันทางตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 419 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ที่ กม.21+177 (LT,RT) สี่แยกท่าปาบ ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/04/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4123 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์ - ห้วยยอด ระหว่างกม.5+700 และกม.8+300 และ กม.14+200 ปริมาณงาน 3 แห่ง 28/04/2563 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4151 ตอนควบคุม 0300 ตอน น้ำตก - กะปาง ที่กม. 57+194 และกม.60+550 ปริมาณงาน 2 แห่ง 28/04/2563 900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง 9.00 ม. ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 4264 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ระหว่างกม.15+350 - กม.16+679 ปริมาณงาน 41 ต้น 10/04/2563 1,784,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4268 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนตอ-บ้านควน ที่ กม.6+450 และ กม.8+100 ปริมาณงาน 2 แห่ง 28/04/2563 600,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4270 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยยอด - ท่างิ้ว ที่กม.4+700 และ กม.8+250 ปริมาณงาน 2 แห่ง 28/04/2563 900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4046 ตอนควบคุม 0101 ตอน ตรัง-สิเกา ที่ กม.8+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/04/2563 600,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4045 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางรัก - ควนขัน ที่กม.4+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/04/2563 600,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 243 รายการ