วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงนาโยง แขวงทางหลวงตรัง จังหวัดตรัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง-เขาพับผ้า กม.1127+055 (ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 18/05/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงวังวิเศษ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1201 ตอน นาวง - ห้วยยอด ที่ กม.1060+302 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/07/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยสำหรับบ้านพักข้าราชการ ชำนาญการ (ระดับ 3 -4) แขวงทางหลวงตรัง จังหวัดตรัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา-ตรัง ที่ กม.1103+895 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/06/2563 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พัก และสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7 -8) สำนักงานแขวงทางหลวงตรัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา-ตรัง ที่กม.1103+895 ปริมาณงาน 1 หลัง 20/05/2563 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงย่านตาขาว แขวงทางหลวงตรัง จังหวัดตรัง ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง-บ้านนา ที่กม.15+095 (ซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 18/05/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานแขวงทางหลวงตรัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา-ตรัง ที่กม.1103+895 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 2 หลัง 06/08/2563 2,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4235 , ทางหลวงหมายเลข 4347 และทางหลวงหมายเลข 4289 ปริมาณงาน 5 แห่ง 17/04/2563 1,499,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4270 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่างิ้ว-ทุ่งชุมพล ตอน 2 ระหว่าง กม.30+250-กม.31+975 และ กม.36+416.50-กม.36+700 ปริมาณงาน 18,760.00 ตร.ม.999900 28/04/2563 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1201 , ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1202 และทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ปริมาณงาน 721.79 ตร.ม. 30/04/2563 5,374,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 2 ระหว่างกม.1110+000 - กม.1133+000 ปริมาณงาน 190.16 ตร.ม. 28/04/2563 1,494,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 419 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+352.500-กม.0+950.000 และ กม.30+475.000-กม.31+025.159 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 22,076.00 ตร.ม. 28/04/2563 9,990,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4267 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยนาง-หนองบัว ระหว่าง กม.21+979.000-กม.23+140.000 ปริมาณงาน 10,449.00 ตร.ม. 28/04/2563 3,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงตรัง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4159 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาวง-ต้นชด ตอน 2 ระหว่าง กม.19+875-กม.22+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/04/2563 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ตามแบบรูปตัดกำหนดและตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4235 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านนา - ปากปรน - บกหัก ตอน 2 ที่กม. 7+737 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2563 4,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4269 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยยอด-คลองมวน ตอน 2 ระหว่าง กม.0+018-กม.0+533 และ กม.0+921-กม.2+110 ปริมาณงาน 20,448.00 ตร.ม. 09/09/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 243 รายการ