วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4162 ตอนควบคุม 0100 ตอน ต้นมะม่วง - ปากเมง ระหว่าง กม.5+730- กม.6+625, และ กม.6+825 - กม.8+275 ปริมาณงาน 28,140 ตร.ม. 22/04/2563 18,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอนควบคุม 0300 ตอนน้ำตก-กะปาง ระหว่าง กม.52+320-กม.55+345 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 26,500.00 ตร.ม. 29/04/2563 10,100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4124 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาโยงเหนือ-ย่านตาขาว ระหว่าง กม.0+300-กม.2+720 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 22,918.00 ตร.ม. 22/04/2563 10,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0303 ตอน ต้นม่วง-ตรัง ระหว่าง กม.108+590-กม.110+500 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 43,852.00 ตร.ม. 22/04/2563 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 419 ตอนควบคุม 0100 ตอนถนนวงแหวนนรอบเมืองตรัง ตอน 2 ระหว่าง กม.22+100-กม.24+200 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 25,200.00 ตร.ม. 23/04/2563 10,100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4270 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่างิ้ว - ทุ่งชุมพล ตอน 1 ระหว่าง กม.15+000- กม.15+391 และ กม.15+471 - กม.16+800 ปริมาณงาน 15,899.00 ตร.ม. 23/04/2563 11,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1124+000- กม.1126+000, และ กม.1128+500 - กม.1130+455 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 40,285.00 ตร.ม. 22/04/2563 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1201 ตอน นาวง-ห้วยยอด ระหว่าง กม.1064+790-กม.1066+000 ปริมาณงาน 24,410.00 ตร.ม 23/04/2563 10,100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง – บ้านนา ระหว่าง กม.4+420 - กม.5+437 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 21,776.00 ตร.ม. 22/04/2563 10,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ระหว่าง กม.27+100- กม.27+680, และ กม.28+000 - กม.29+525 ปริมาณงาน 18,945.00 ตร.ม. 16/09/2563 13,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4123 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์-ห้วยยอด ระหว่าง กม.16+147-กม.16+700 และ กม.28+600-กม.31+026 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 29,076 ตร.ม. 29/04/2563 10,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงห้วยยอด แขวงทางหลวงตรัง จังหวัดตรัง ทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม.1080+441 (ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 18/05/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ตามแบบรูปตัดกำหนดและตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4235 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านนา-ปากปรน-บกหัก ตอน 3 ที่ กม.9+569.45 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/04/2563 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ตามแบบรูปตัดกำหนดและตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4235 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านนา-ปากปรน-บกหัก ตอน 1 ที่ กม.6+163.15 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/04/2563 3,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัส 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ตามแบบรูปตัดกำหนดและตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1201 ตอน นาวง-ห้วยยอด ระหว่าง กม.1078+600-กม.1079+765 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/04/2563 35,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 243 รายการ