วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุอะไหล่ 08/07/2563 35,330.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงตรัง ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 31/07/2563 100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 งานฉุกเฉิน จ้างเหมาซ่อมแซมทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4270 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่างิ้ว – ทุ่งชุมพล ระหว่าง กม.17+950 – กม.18+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/06/2563 2,300,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงตรัง กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4046 ระหว่าง กม.29+850 - กม.30+029 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/07/2563 4,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุอะไหล่ 15/05/2563 6,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุเครื่องจักร 21/05/2563 13,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุอะไหล่ 19/05/2563 12,032.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุอะไหล่ 19/05/2563 29,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงตรัง จ้างซ่อมยานพาหนะ 15/05/2563 5,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงตรัง จ้างซ่อมยานพาหนะ 15/05/2563 8,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุอะไหล่ 15/05/2563 9,144.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงตรัง วัสดุไฟฟ้า 01/11/2562 493,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4235 , ทางหลวงหมายเลข 4347 และทางหลวงหมายเลข 4289 ปริมาณงาน 5 แห่ง 21/05/2563 1,499,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4159 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาวง - ต้นชด ตอน 1 ระหว่าง กม.0+175 - กม.3+055 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/04/2563 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4123 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์ - ห้วยยอด ระหว่าง กม.20+600-กม.24+730 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 38,655.00 ตร.ม. 23/04/2563 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 243 รายการ