สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 19/07/2564 สถานการณ์โควิด - 19 ในสำนักงานทางหลวงที่ 17 วันนี้
2 27/10/2563 วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ณ บริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 17
3 06/11/2562 โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562
4 22/03/2562 ประธานอาเซียน 2562: “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” และโลโก้พวงมาลัย
5 01/11/2561 วันรักต้นไม้ประจำปีของงชาติ พ.ศ.2561
6 31/10/2561 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
7 31/10/2561 ประชุมร่วมหารือแนวทางการจัดทำแผนงานความต้องการเบื้องต้น