สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 13/04/2563 นายเลิศ พัดฉวี
2 06/11/2562 โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562
3 22/03/2562 ประธานอาเซียน 2562: “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” และโลโก้พวงมาลัย
4 01/11/2561 วันรักต้นไม้ประจำปีของงชาติ พ.ศ.2561
5 31/10/2561 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
6 31/10/2561 ประชุมร่วมหารือแนวทางการจัดทำแผนงานความต้องการเบื้องต้น