สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 8 รายการ 02/03/2563 12,445.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 17 รายการ 28/02/2563 27,187.42 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 สำนักงานทางหลวงที่ 17 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น 16 ครอบครัว ของสำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ยังไม่แล้วเสร็จ ปริมาณ 1 หลัง 12/05/2563 9,300,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2563 7,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ 27/02/2563 9,652.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 สำนักงานทางหลวงที่ 17 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานส่วนควบคุมงานก่อสร้าง,ส่วนอำนวยความปลอดภัย ของสำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ยังไม่แล้วเสร็จ ปริมาณงาน 1 หลัง 11/03/2563 700,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด งานนอกเงินทุน จำนวน 73 รายการ 19/02/2563 4,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 12/02/2563 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 12/02/2563 5,992.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 65 รายการ 05/02/2563 55,735.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 8 รายการ 05/02/2563 42,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 7 รายการ 28/01/2563 23,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28/01/2563 85,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28/01/2563 16,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 13 รายการ 30/01/2563 99,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 271 รายการ