วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2563 14,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2563 21,753.32 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2563 6,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2563 12,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2563 15,269.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2563 10,475.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 12,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2563 253,846.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2563 17,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างติดตั้งระบบ Internet จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2563 25,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2563 11,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างเหมาปรับปรุงเพิ่มเติมระบบเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างอาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2563 23,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 6 รายการ 15/09/2563 15,183.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU จำนวน 9 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2563 189,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 BTU จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2563 50,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2563 126,923.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 430 รายการ