วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 26 รายการ 16/11/2563 30,285.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2563 14,110.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2563 6,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้ออากาศยานไร้คนขับ(Drone)พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/2563 109,889.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 3 รายการ 27/10/2563 8,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2563 11,332.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 สำนักงานทางหลวงที่ 17 งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กระบุรี – หงาว ระหว่าง กม.595+400 – กม.597+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/01/2564 63,946,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2563 9,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2563 14,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2563 5,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2563 5,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 สำนักงานทางหลวงที่ 17 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 (เงินงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2563 118,347.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 สำนักงานทางหลวงที่ 17 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค.2563 ถึง ก.ย.2563 (งานเงินทุนหมุนเวียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2563 27,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2563 28,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2563 31,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 430 รายการ