วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2564 26,049.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 3 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/04/2564 19,110.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 22 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 02/04/2564 86,965.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 สำนักงานทางหลวงที่ 17 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 (เงินงบประมาณ) 07/04/2564 66,182.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 สำนักงานทางหลวงที่ 17 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/04/2564 36,639.12 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด งานนอกเงินทุน จำนวน 64 รายการ (เป็นงินทั้งสิ้น 9,000.00 บาท) 31/03/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ผลการขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ 30/03/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 24/03/2564 22,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ 1 แห่ง 08/04/2564 600,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 3 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 17/03/2564 26,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 17/03/2564 8,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 17/03/2564 165,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุไฟฟ้า รวม 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2564 7,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 3 รายการ 11/03/2564 12,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 34 รายการ 11/03/2564 142,025.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 430 รายการ