สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 14 รายการ 09/04/2563 43,810.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2563 7,610.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2563 5,955.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 สำนักงานทางหลวงที่ 17 งานจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารสำนักงานส่วนควบคุมงานก่อสร้าง, ส่วนอำนวยความปลอดภัย ของสำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ไม่แล้วเสร็จ ปริมาณงาน 1 หลัง วงเงินงบประมาณ 700,000.00 บาท 08/05/2563 700,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2563 16,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2563 5,845.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ประกวดประกาศจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง งบประมาณ 600,000 บาท 30/04/2563 600,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ประกวดประกาศจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง งบประมาณ 1,000,000 บาท 30/04/2563 1,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 16,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 7 รายการ 20/03/2563 23,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2563 34,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2563 7,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ผลการขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ 19/03/2563 10,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 09/03/2563 8,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 271 รายการ