title
แขวงทางหลวงกระบี่
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 13/08/2563 12,042.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 40 ลิตร 13/08/2563 885.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 18 รายการ 13/08/2563 24,941.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อผงดูดซับคราบไขมันและสารเคมี จำนวน 100 ถุง 13/08/2563 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 13/08/2563 51,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 11/08/2563 8,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 11/08/2563 3,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 11/08/2563 59,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 11/08/2563 491,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 11/08/2563 5,901.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ 11/08/2563 22,070.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 11/08/2563 202,904.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 31 รายการ 07/08/2563 469,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 05/08/2563 272,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ 05/08/2563 53,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 753 รายการ