วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุอะไหล่ 27/03/2563 15,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุอะไหล่ 05/03/2563 18,310.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงตรัง จ้างซ่อมยานพาหนะ 13/07/2563 24,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุอะไหล่ 13/07/2563 18,090.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุอะไหล่ 13/07/2563 15,222.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงตรัง จ้างซ่อมยานพาหนะ 02/03/2563 7,870.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุอะไหล่ 08/07/2563 6,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงตรัง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) 15/07/2563 18,210.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงตรัง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ส. 2563) 15/07/2563 44,386.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงตรัง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ส. 2563) งานเงินทุนฯ 15/07/2563 79,484.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงตรัง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ส. 2563) 15/07/2563 47,712.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงตรัง จ้างซ่อมยานพาหนะ 11/06/2563 7,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน 17/06/2563 9,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุอะไหล่ 08/07/2563 18,830.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุอะไหล่ 08/07/2563 23,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 243 รายการ