f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 25/11/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 17 งานโครงการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงระนอง จ.ระนอง 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 25/11/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 17 งานโครงการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงระนอง จ.ระนอง 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
3 24/12/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 17 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4028 ตอน ห้าแยกฉลอง – กะรน ระหว่าง กม.1+575 – กม.2+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 08/12/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 17 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4028 ตอน ห้าแยกฉลอง - กะรน ระหว่าง กม.1+575-กม.2+300 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 30/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 17 งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0802 ตอน กระบุรี-หงาว ระหว่าง กม.595+221 - กม.597+421 ปริมาณ 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 07/10/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 07/10/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 22/03/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 09/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17 งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กระบุรี-หงาว ระหว่าง กม.595+400-กม.597+000 ปริมาณ 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 09/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 17 งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กระบุรี-หงาว ระหว่าง กม.595+400-กม.597+000 ปริมาณ 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 1 ถึง 10 จาก 23 รายการ