สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 19/11/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 24 รายการ ยกเลิกแผน
2 19/11/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 24 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 13/11/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 1 รายการ ยกเลิกแผน
4 13/11/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 1 รายการ เปลี่ยนแปลงแผน
5 13/11/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 1 รายการ เปลี่ยนแปลงแผน
6 13/11/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 1 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ