สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
226 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 2 รายการ 18/02/2562 11,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
227 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 1 รายการ 18/02/2562 5,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
228 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุของใช้โรงาน รวม 9 รายการ 18/02/2562 10,355.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
229 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 1 รายการ 18/02/2562 78,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
230 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 9 รายการ 14/02/2562 15,435.82 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
231 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 1 รายการ 12/02/2562 58,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
232 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 4 รายการ 12/02/2562 7,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
233 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 2 รายการ 12/02/2562 5,296.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
234 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น รวม 3 รายการ 06/02/2562 45,332.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
235 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2562 53,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
236 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด งานนอกเงินทุน จำนวน 23 รายการ 11/02/2562 4,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
237 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 29/01/2562 15,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
238 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 2 รายการ 29/01/2562 8,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
239 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 11 รายการ 29/01/2562 38,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
240 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 29/01/2562 7,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 226 ถึง 240 จาก 271 รายการ