สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
241 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 29/01/2562 35,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 20 รายการ 16/01/2562 25,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
243 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 12 รายการ 11/01/2562 6,839.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
244 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 3 รายการ 08/01/2562 52,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
245 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 08/01/2562 8,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
246 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 4 รายการ 08/01/2562 66,390.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
247 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2562 12,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
248 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ 11/02/2562 7,907.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
249 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 23 รายการ (งานนอกเงินทุน) 16/01/2562 4,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
250 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุการเกษตร รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/01/2562 12,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
251 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 02/01/2562 5,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
252 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 7 รายการ 02/01/2562 9,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
253 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 4 รายการ 02/01/2562 9,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
254 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 02/01/2562 58,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
255 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 4 รายการ 14/12/2561 66,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 241 ถึง 255 จาก 271 รายการ