สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
271 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2562 7,628.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
272 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 23 รายการ 17/04/2562 64,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
273 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 6 รายการ 04/04/2562 19,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
274 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำวน 1 รายการ 04/04/2562 28,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
275 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 15,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2562 413,287.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
276 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 06/02/2562 5,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
277 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 27/02/2562 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
278 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 25/02/2562 13,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
279 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 25/02/2562 25,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
280 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างทำตรายาง รวม 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2562 9,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
281 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 1 รายการ 18/02/2562 23,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
282 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 2 รายการ 18/02/2562 11,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
283 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 1 รายการ 18/02/2562 5,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
284 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุของใช้โรงาน รวม 9 รายการ 18/02/2562 10,355.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
285 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 1 รายการ 18/02/2562 78,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 271 ถึง 285 จาก 327 รายการ