สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
256 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2562 7,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
257 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รว 6 รายการ 07/06/2562 6,265.39 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
258 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน3,000ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2562 79,030.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
259 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2562 68,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
260 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2562 118,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
261 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2562 192,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
262 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 23 รายการ 29/05/2562 94,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
263 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. 30/05/2562 5,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
264 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2562 7,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
265 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 5 รายการ 13/05/2562 12,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
266 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 4 รายการ 13/05/2562 5,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
267 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานนอกเงินทุน จำนวน 1 รายการ ตามประกาศขายทอดตลาดที่ สทล.17.13.2562 ลว.1พ.ค.62 27/05/2562 51,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
268 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2562 5,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
269 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 1 รายการ 01/05/2562 21,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
270 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานนอกเงินทุน จำนวน 1 รายการ 22/05/2562 50,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 256 ถึง 270 จาก 327 รายการ