สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 24 รายการ 02/05/2563 38,105.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 20/05/2563 11,406.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 18/05/2563 6,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 2 รายการ 18/05/2563 9,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 สำนักงานทางหลวงที่ 17 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 (งานเงินทุนหมุนเวียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/01/2563 27,275.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2563 6,830.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2563 5,605.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างทำแผ่นป้าย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2563 33,145.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 สำนักงานทางหลวงที่ 17 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค.2562 ถึงเดือน ธ.ค.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562 9,069.01 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2563 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2563 6,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 30/04/2563 16,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 3 รายการ 30/04/2563 78,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 30/04/2563 12,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2563 5,390.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 271 รายการ