title
แขวงทางหลวงกระบี่
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างเหมางาน Para Slurry Seal Type III ทางหลวงหมายเลข 4034 ตอน ปากน้ำกระบีี่-เขาทอง ระหว่าง กม.9+325-กม.9+575 27/08/2563 499,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 26/08/2563 33,505.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างงานจ้างเหมาถางป่าขุดตอสองข้างทาง (ขนาดหนัก) ในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน บางขัน-ลำทับ ระหว่าง กม.86+000-กม.100+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 70,500 ตร.ม. 26/08/2563 493,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตลาดเก่า-คลองท่อม ระหว่าง กม.๑๐๐๐+๑๑๗ – กม.๑๐๐๐+๔๘๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/10/2563 4,298,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 25/08/2563 47,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 25/08/2563 14,239.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 24/08/2563 120,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ 24/08/2563 5,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 24/08/2563 99,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ 19/08/2563 30,635.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 19/08/2563 16,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 19/08/2563 96,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 17/08/2563 2,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อผงดูดซับคราบไขมันและสารเคมี จำนวน 25 ถุง 17/08/2563 24,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/08/2563 9,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 753 รายการ