title
แขวงทางหลวงกระบี่
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อยางแอสฟัลท์ จำนวน 4 รายการ 20/07/2563 490,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 17/07/2563 11,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กก. จำนวน 1,660 ถุง 17/07/2563 215,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 16/07/2563 19,874.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 16/07/2563 68,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อผงดูดซับคราบไขมันและสารเคมี ถุงละ 6 กก. จำนวน 100 ถุง 16/07/2563 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/07/2563 98,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 16/07/2563 1,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ 16/07/2563 3,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 15/07/2563 4,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 15/07/2563 14,408.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 15/07/2563 12,745.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 13/07/2563 13,805.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 13/07/2563 16,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 13/07/2563 5,497.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 696 รายการ