วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา - ตรัง ตอน 2 ระหว่างกม.1095+765 - กม.1107+284 ปริมาณงาน 1 งาน 03/04/2563 495,541.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตรัง - กันตัง ระหว่างกม.124+265 - กม.130+000 ปริมาณงาน 1 งาน 03/04/2563 494,331.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทาสีเสาไฟฟ้าแสงสว่าง และติดแผ่นสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1201 ตอน นาวง - ห้วยยอด ระหว่างกม.1060+345 – กม.1079+765 , ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1202 ตอนห้วยยอด – ลำภูรา กม.1082+115 - กม.1095+765 และทางหลวงหมายเลข 4123 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์ - ห้วยยอด ระหว่างกม.0+000 - กม.31+200 ปริมาณงานรวม 485 ต้น 06/03/2563 185,082.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน 6 กฒ 4376 กทม. ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ที่กม.1128+900 06/03/2563 35,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงตรัง จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง-บ้านนา ระหว่าง กม.19+420-กม.20+000 ปริมาณงาน 13,674.00 ตร.ม. 20/08/2563 9,990,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุเครื่องจักร 06/03/2563 10,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 12/05/2563 38,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 27/03/2563 5,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุอะไหล่ 07/05/2563 9,220.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุอะไหล่ 24/04/2563 15,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุอะไหล่ 24/04/2563 23,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุอะไหล่ 24/04/2563 26,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงตรัง ซื้อวัสดุอะไหล่ 24/04/2563 15,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงตรัง วัสดุอะไหล่ 24/04/2563 15,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงตรัง วัสดุอะไหล่ 24/04/2563 5,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 243 รายการ