วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างซ้อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 30 รายการ 10/03/2564 98,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 09/03/2564 16,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 09/03/2564 85,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 03/03/2564 16,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2564 18,845.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2564 12,575.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด งานนอกเงินทุน จำนวน 64 รายการ วงเงินงบประมาณ 8,645.00 บาท 09/03/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ 09/03/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 02/03/2564 16,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2564 5,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อน้ำมันดีเซลB7จำนวน15,000ลิตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2564 408,793.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 16 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 23/02/2564 6,196.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รว 4 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 17/02/2564 10,453.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 4 รายการ (งานเงินทุนหมูนเวียน) 17/02/2564 18,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุไฟฟ้า รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2564 10,336.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 430 รายการ