title
แขวงทางหลวงกระบี่
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 13/07/2563 13,805.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 13/07/2563 16,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 13/07/2563 5,497.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 13/07/2563 1,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 03/07/2563 22,232.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 03/07/2563 35,998.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ 03/07/2563 9,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 03/07/2563 97,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 03/07/2563 173,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,590 ลิตร 01/07/2563 34,073.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมไฟสัญญาณจราจร จำนวน 5 รายการ 29/06/2563 82,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 29/06/2563 11,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 29/06/2563 13,476.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ 26/06/2563 258,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 39 รายการ 25/06/2563 29,164.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 654 รายการ