title
แขวงทางหลวงกระบี่
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 30/11/2563 15,475.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ 30/11/2563 9,071.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 30/11/2563 9,085.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 26/11/2563 5,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ 26/11/2563 5,830.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 26/11/2563 22,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 26/11/2563 22,765.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูงแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 3 มม. ชนิด SUPER HIGH INTENSITY GRADE และ VERY HIGH INTENSITY ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตลาดเก่า-คลองท่อม ตอน 5 ที่ กม.990+300 ปริมาณงาน 31.70 ตร.ม. 26/11/2563 299,000.11 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้ัอวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 25/11/2563 22,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 25/11/2563 133,195.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ 25/11/2563 19,369.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาถางป่าขุดตอสองข้างทาง (ขนาดหนัก) ในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4156 ตอน เขาพนม- ทุ่งใหญ่ ระหว่าง กม.7+000-กม.13+000 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 69,920 ตร.ม. 25/11/2563 488,041.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 24/11/2563 264,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร 24/11/2563 208,296.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/11/2563 8,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 827 รายการ