ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ 23/01/2563 6,912.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 22/01/2563 56,590.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 22/01/2563 7,511.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 21/01/2563 12,610.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/01/2563 20,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 20/01/2563 1,265.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ 20/01/2563 2,315.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 20/01/2563 9,095.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 15/01/2563 253,365.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 14/01/2563 1,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 14/01/2563 120,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/01/2563 196,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาทาสี Concrete Barrier และ Approach Concrete ด้วยสีน้ำพลาสติก ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาคราม-ตลาดเก่า ระหว่าง กม.949+000-กม.970+000 ระยะทางดำเนินการ 21.000 กม. ปริมาณงาน 9,130.46 ตร.ม. 14/01/2563 495,418.76 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 08/01/2563 39,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 07/01/2563 47,134.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 430 รายการ