title
แขวงทางหลวงกระบี่
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 810 ลิตร 25/09/2563 17,633.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 25/09/2563 107,830.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 480 ลิตร 24/09/2563 10,449.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 480 ลิตร 24/09/2563 10,449.20 ยกเลิก เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร 23/09/2563 131,674.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อกระดาษ เอ 4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 220 รีม 11/09/2563 25,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 10/09/2563 12,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 10/09/2563 78,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อผงดูดซับคราบไขมันและสารเคมี จำนวน 50 ถุง 10/09/2563 49,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 10/09/2563 56,400.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 03/09/2563 9,855.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมไฟสัญญาณจราจร จำนวน 12 รายการ 03/09/2563 155,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 02/09/2563 4,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 02/09/2563 8,745.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 02/09/2563 198,378.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 744 รายการ