สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 4 รายการ 14/01/2563 68,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 7 รายการ 13/01/2563 14,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น รวม 3 รายการ 07/01/2563 59,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 5 รายการ 07/01/2563 8,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2563 7,407.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 5 รายการ 16/12/2562 10,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562 6,490.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2562 5,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2562 7,028.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 5 รายการ 13/11/2562 30,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2562 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานปรับปรุงรั้วสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 232,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานทางหลวงที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2562 154,827.29 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2562 36,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2562 32,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 147 รายการ