สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2562 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานปรับปรุงรั้วสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 232,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานทางหลวงที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2562 154,827.29 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2562 36,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2562 32,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 3 รายการ 12/09/2562 18,725.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 12,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562 316,249.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2562 17,470.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 10/09/2562 36,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 2 รายการ 10/09/2562 14,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 30 รายการ 09/09/2562 68,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 60 รายการ 09/09/2562 209,214.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2562 78,580.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562 78,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน 4 ขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2562 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 137 รายการ