วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 3 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 15/03/2566 11,967.95 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 6 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 15/03/2566 19,445.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 5 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 15/03/2566 6,005.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 10 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/03/2566 10,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 4 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 08/03/2566 6,130.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 15 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 08/03/2566 47,865.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2566 6,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 17 วัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2566 12,582.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 17 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2566 8,460.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด งานนอกเงินทุน จำนวน 29 รายการ 16/03/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 17 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 22/02/2566 221,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น รวม 5 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 21/02/2566 97,325.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2566 5,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2566 6,220.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2566 14,190.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 765 รายการ