วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 17 วัสดุก่อสร้าง รวม 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2563 35,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อน้ำมันดีเซล(B7) จำนวน 6,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2563 137,965.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2563 6,313.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/11/2563 7,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 5 รายการ 24/11/2563 48,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 24/11/2563 12,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 2 รายการ 24/11/2563 12,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 18 รายการ 18/11/2563 27,590.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 17 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/11/2563 383,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 6 รายการ 16/11/2563 14,830.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 3 รายการ 16/11/2563 11,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 16/11/2563 64,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 3 รายการ 16/11/2563 13,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 16/11/2563 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 3 รายการ 16/11/2563 6,310.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 355 รายการ